vinhomesmetropolislieugiai.com cam kết sẽ luôn nỗ lực và cải tiến hệ thống để bảo mật thông tin người dùng một cách an toàn nhất.

1 – Chúng tôi thu thập các thông tin người dùng sau đây: 

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ các thông tin sau đây của người dùng:

Chúng tôi sử dụng hệ thống cookies để lưu trữ các thông tin sau đây:

Các thông tin cá nhân sẽ được thu thập khi bạn đồng ý, cho phép và tự nguyện cung cấp:

2 – Mục đích sử dụng thông tin người dùng trên website vinhomesmetropolislieugiai.com

Đội ngũ phát triển website vinhomesmetropolislieugiai.com cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng được thu thập từ website này vào các mục đích công khai dưới đây:

3 – Chính sách bảo mật của chúng tôi